Soustava synchronizovaných kamer


Jakub Dražan Vedoucí práce: Adam Sporka Bakalářská práce 2013
Tato bakalářská práce se zabývá teoretickým návrhem a realizací autonomního zařízení, sloužícího k pořizování videozáznamů s přesným časovým UTC razítkem v rámci soustavy těchto zařízení. V této práci je v počátku rozebrána problematika časové synchronizace zařízení a dnešní dostupná řešení. Práce obsahuje podrobný popis sběrnice I2C a komunikace mezi mikrokontrolerem a CMOS čipem po této sběrnici, včetně detailní dokumentace užitého signálu DCF77 k synchronizaci. V části druhé uvádím návrh vlastního řešení za pomocí těchto systémů, kterými bylo zařízení realizováno a testováno.