Adaptivní asistenční centrum pro pomoc nevidomým při ztrátě orientace


Jan Nováček Vedoucí práce: Jan Balata Diplomová práce 2013
Tato práce se zabývá problematikou zálohování a synchronizace souborů implementované zejména pomocí technologie cloud computing. Práce je zaměřena na řešení problematiky verzování jednotlivých souborů a dlouhodobého uchování zálohovaných souborů, včetně příslušných verzí. Při dlouhodobém uchování verzovaných dat je hlavní snahou minimalizovat množství udržovaných dat na cloudové platformě. U samotného zpracování dat je také dbáno na asynchronní běh celého procesu na serverové straně. Hlavním požadavkem je vytvoření systému, který bude snadno rozšiřitelný o další funkce, a bude mít co nejvíce univerzální architekturu.