Nástroj pro tvorbu notového zápisu


Edvard Rejthar Vedoucí práce: Adam Sporka Bakalářská práce 2013
Nejlehčí způsob záznamu hudby je prostý text. Ovšem prostý text nemůže nést veškeré potřebné informace (délky not, rytmus) a autor nemůže prostý text jednoduše změnit v hudební partituru. Se softwarem, který analyzuje prostý text a rozpozná v něm zaznamenanou melodii, se všechno, co autor napíše, automaticky převede do hudební partitury ve formě obrázku nebo přehratelného MIDI souboru. Cíl mého projektu je zjednodušit proces hudební tvorby. K tomu byla spuštěna aplikace http://mordent.cz, která se pokouší zkombinovat výhodu snadného záznamu not v prostém textu s komfortem opravdové partitury. Mordent byl navržen jako online aplikace zdarma, aby si získal přízeň uživatelů.