Snímání pohybu pomocí systému Kinect


Petr Stolař Vedoucí práce: Jan Buriánek Diplomová práce 2013
Práce seznamuje s technologiemi snímání pohybu, které se využívají například v zábavním průmyslu (filmy, hry, atd.), ale také v medicínské praxi, v armádě či robotice. V medicíně se technologie snímání pohybu využívá v laboratořích chůze k analýze chůze. Analýza chůze je jediný nástroj, který umožňuje pochopit složité kinetické a kinematické procesy vznikající při cyklu chůze. Práce popisuje problematiku snímání pohybu pro účely studie pohybu člověka s aplikací v lékařství. Výsledkem práce je návrh a realizace experimentálního systému napodobujícího systém laboratoře chůze. Realizovaný systém snímá pohyb prostřednictvím jednoho nebo více zařízení Microsoft Kinect a zaznamenaný cyklus chůze vizualizuje.