Zobrazování komplexních scén pomocí adaptivní voxelizace


Kryštof Valenta Vedoucí práce: Jiří Bittner Diplomová práce 2013
Cílem této práce je seznámit čtenáře s oblastí komplexních scén. Nezbytnost použití urychlujících metod je ukázána na možnostech GPU. Poskytnuto je shrnutí možných přístupů ke zjednodušení scény spolu s příklady zobrazovacích metod. Zjednodušená implementace metody Far Voxels je důležitou součástí této práce, neboť pomáhá hlouběji nahlédnout do problému komplexních scén. I když se jedná o zjednodušenou metodu, obsahuje některé prvky navíc.