WheelGo – Plánovač tras pro vozíčkáře


Martin Nuc Vedoucí práce: Zdeněk Míkovec Diplomová práce 2014
Práce rozebírá problematiku navigace vozíčkářů s využitím veřejně dostupných mapových podkladů a crowdsourcingu. Popisuje typické překážky, na které vozíčkáři při cestování naráží, a srovnává současné projekty zbývající se problematikou vozíčkářů. Analyzuje možné parametry navigace a navrhuje algoritmus pro hledání optimální trasy. Je popsán návrh a implementace navigačního systému s využitím cloudových technologií a mobilních zařízení. Prototyp mobilní aplikace je pak otestován s koncovými uživateli.
Cena děkana za vynikající diplomovou práci