Syntéza 3D modelu z příkladu


Adam Papoušek Vedoucí práce: Michal Lukáč Bakalářská práce 2014
Tvorba 3D modelů je pro běžné uživatele obtížnou činností. Proto vznikly nové metody tvořící modely z příkladů, které využívají rostoucího množství modelů v online databázích. Tato práce zkoumá tři metody založené na tomto principu -- první využivá geometrické analýzy tvarů (Jain et al. 2012), druhá je založená na prohazování specifických uspořádání částí (Zheng et al. 2013) a třetí modely tvoří pomocí pravděpodobnostního modelu vytvořeného učením z dat (Kalogerakis et al. 2012). Jedna z těchto metod je zvolena pro implementaci, která je hlavní náplní této práce.
Cena děkana za vynikající bakalářskou práci