Ilustrace pohybu mechanických součástí


Markéta Štětovská Vedoucí práce: Ladislav Čmolík Diplomová práce 2014
Úkolem práce je analyzovat možné způsoby ilustrace funkce soustav skládajících se z více mechanických součástí (např. soustava ozubených kol) a na základě analýzy navrhnout a implementovat aplikaci, která umožní vytvořit statickou ilustraci pohybu mechanických součástí pomocí přidání grafických anotací ve formě šipek a animovat pohyb soustavy mechanických součástí na základě pohybu uživatele s jednou vybranou částí. Přínosem práce je vytvoření aplikace, která automaticky vygeneruje na základě načtených třídimenzionálních objektů, které představují mechanické součásti soustavy, dynamickou a statickou vizualizaci, a která minimalizuje potřebné množství interakce uživatele.