Prototyp kytarového multiefektu


Peter Schmiedt Vedoucí práce: Adam Sporka Bakalářská práce 2015
Gitarové efekty boli stále lákadlom pre gitaristov a stále hrajú veľkú rolu v dnešnom hudobnom premysle. Rozpoznávať a vedieť ako funguje široké spektrum gitarových efektov, pre niekoho kto s tým neprichádza často do styku, je obtiažne. Cieľom tejto bakalárskej práce je zoznámiť sa s najvýznamnejšími efektami a implementovať reťazec vybraných efektov do vhodného vstavaného zariadenia. Toto zariadenie následne otestovať s užívateľmi. Táto práca poskytuje informácie pre implementáciu vlastného gitarového multiefektu.