Aproximace zvuku resyntézou


Tomáš Tisančín Vedoucí práce: Adam Sporka Diplomová práce 2015
Resyntéza zvuku je obtížným a časově náročným úkolem, který vyžaduje hluboké znalosti daného syntetizéru i syntézy obecně. Syntetizérů je nepřeberné množství a každý je svým způsobem odlišný jak svými parametry, tak zvukem, který produkuje. V této práci využíváme genetického algoritmu k napodobení předloženého cílového zvuku pomocí automatické optimalizace parametrů daného syntetizéru.