Realizace polyfonního syntezátoru ve standardu VST


Jakub Berka Vedoucí práce: Adam Sporka Bakalářská práce 2016
Předmětem bakalářské práce je návrh a následná realizace polyfonního syntezátoru pomocí Virtual Studio Technology (VST). V úvodní části je provedena rešerše nutného teoretického základu, jsou nastíněny jednotlivé metody zvukové syntézy a podrobněji rozebrána subtraktivní metoda, dále je vysvětleno číslicové komunikační rozhraní pro ovládání syntezátorů (MIDI) a princip technologie VST. V návrhové části práce jsou aplikovány tyto principy na navržení architektury polyfonního syntezátoru, je dbáno na možnost vytvoření široké škály zvuků. Syntezátor je implementován pomocí jazyka C++, je zajištěna jeho integrovatelnost do běžně používaných nástrojů pro tvorbu hudby. Součástí implementace je použitelné grafické uživatelské rozhraní. Výsledek práce je otestován oslovenými hudebníky, kteří implementovaný syntezátor použili při produkci vlastní hudební skladby.