Efektivní sledování paprsků v CSG modelech


Markéta Karaffová Vedoucí práce: Jiří Bittner Diplomová práce 2016
Tato práce zkoumá metody sledování paprsku v kombinaci s konstruktivní geometrií těles (CSG). Dále navrhuje způsob využití Embree, vysoce optimalizované knihovny používající hierarchii obálek pro sledování paprsků v trojúhelníkových sitích, pro zobrazení CSG v kombinaci s trojúhelníkovými sítěmi.