Přístupná multiplatformní mobilní aplikace pro navigaci nevidomých chodců


Vojtěch Gintner Vedoucí práce: Jan Balata Bakalářská práce 2017
Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat přístupnou, multiplatformní, mobilní, navigační aplikaci pro navigaci zrakově postižených chodců. Po stanovení problémů a cílů, kterých bylo třeba dosáhnout, jsem porovnal existující navigační aplikace pro vidomé i nevidomé, platformy používané nevidomými, přístupnost jednotlivých platforem a dostupné nástroje pro tvorbu aplikací. Aplikace byla navržena metodou User Centered Design. Byly namodelovány jednotlivé případy užití a k nim příslušné storyboardy. Postupně byly vytvořeny papírové návrhy, low-fidelity prototypy a high-fidelity prototypy. Jednotlivé iterace byly konzultovány s vidomým a nevidomým expertem. Výsledná aplikace byla úspěšně otestována v terénu se 6 nevidomými participanty.