Vizualizace n-rozměrných heterogenních dat


Jakub Groll Vedoucí práce: Ladislav Čmolík Diplomová práce 2017
Tato diplomová práce se zabývá metodou vykreslování volumetrických dat, která umožnuje kombinovat ruzné vizualizacní techniky pri akumulaci barvy a pruhlednosti podél paprsku. Cílem práce je seznámit ctenáre s mechanismem vykreslování volumetrických dat na grafickém procesoru a ukázat, jak lze dvojúrovnové vykreslování aplikovat na segmentovaná data. Na základe analýzy a návrhu rešení je provedena implementace, která umožnuje komponovat dve nove realizované metody ilustrativního vykreslování se stávajícími metodami prímého vykreslování. Výsledná vizualizacní aplikace byla otestována na šesti volumetrických modelech s mrížkami ruzných rozlišení, kde demonstruji, jakých efektu lze dosáhnout pomocí ruzných technik a jejich ruzných kombinací. Tím je umožnen vhled do chování dvojúrovnového vykreslování volumetrických dat za ruzných podmínek.
Cena děkana za vynikajici diplomovou práci