Ovladatelný 3D model hlavy v Maya


Tomáš Ivanič Vedoucí práce: Radek Smetana Bakalářská práce 2017
Hlavním cílem této práce bylo vytvoření plně ovladatelného 3D modelu hlavy, který je určený pro animovanou produkci. Tvorba takového modelu je velmi zdlouhavý proces, při němž je potřeba se řídit zásadními pravidly. Objekt lze ovládat pomocí rozhraní, které ovlivňuje jednotlivé části sítě. Jejich funkčnost byla otestována v závěrečné animaci. Na základě výsledků je možno usuzovat, že model splňuje požadované vlastnosti. Kompletní práce může posloužit jako doporučený postup pro vytváření jakýchkoli objektů podobného charakteru.