Webová aplikace k plánování projektů pro trikovou a postprodukční firmu


Ondřej Chvíla Vedoucí práce: Zdeněk Míkovec Diplomová práce 2018
Diplomová práce si bere za cíl vytvořit prototyp webové aplikace, která umožňuje plánování a vizualizaci dílčích prací na jednotlivých projektech pro trikovou a post-produkční firmu. Pomocí vhodné vizualizace a uživatelských požadavků, které byly sesbírány pomocí kvalitativních metod byl vytvořen low-fidelity prototyp. Ten byl následně otestován přímo uživateli. Na základě nálezů a doporučení z testování byl vytvořen high fidelity prototyp, který využíval cílové technologie. Za účelem výběru vhodných technologií byla provedena analýza. Tento prototyp byl posléze také testován s uživateli a výsledky tohoto testování budou použity pro budoucí vývoj webové aplikace. Z výsledků je zřejmé, že uživatelé potřebují komplexní systém, který umožňuje velkou variabilitu pro jednotlivé projekty.