Vizualizace procesorového a paměťového zatížení cloudu


Karel Kovařovic Vedoucí práce: Ladislav Čmolík Diplomová práce 2018
Práce se věnuje vizualizaci serverového cloudu, konkrétně vizualizaci paměťového a procesorového zatížení jednotlivých virtuálních strojů ve vztahu k vlastnímu serveru. Za tímto účelem je nejprve podrobně analyzována problematika volby vhodných vizualizačních technik vzhledem k případům užití a to tak, aby se co možná nejvíce minimalizovalo množství práce vyžadované od uživatele při vlastní správě serverového cloudu. Výsledky této analýzy jsou poté zohledněny při návrhu a vytvoření prototypu, na jehož základě je následně implementována finální aplikace.