Ilustrativní vizualizace primárního okruhu jaderné elektrárny


Petr Brachaczek Vedoucí práce: Ladislav Čmolík Diplomová práce 2019
V této diplomové práci řeším komplexní metody ilustračních technik pro zobrazení složitých objektů sestavených z mnoha částí. Kombinuji různé ilustrační techniky, dynamicky umisťované popisky komponent spolu s vhodným způsobem navigace, abych vytvořil uživatelsky přívětivou aplikaci vizualizující primární okruh jaderné elektrárny. Metody implementuji tak, aby aplikace zobrazovala primární okruh v reálném čase.