Tvorba realistického prostředí pomocí fotogrametrie


Daniel Hanák Vedoucí práce: Jiří Bittner Bakalářská práce 2019
Při tvorbě realistických prostředí do her chceme dosáhnout maximální věrohodnosti naší scény a zároveň chceme, aby se vše vykreslovalo v reálném čase. Tvorba realistických porostů, stromů a povrchů může být poměrně složitý a časově náročný problém. Tato práce dává čtenáři přehled o 3D počítačovém modelování s využitím fotogrammetrie. Implementovali jsme postup vytvoření realistického prostředí pomocí fotogrammetrie. Pro testování jsme vytvořili scénu jehličnatého lesa a prezentujeme výsledky zátěžových testů vyhodnocené v Unreal Engine.