Výpočet globálního osvětlení v reálném čase pomocí sond intenzity ozáření


Šimon Sedláček Vedoucí práce: Jiří Bittner Diplomová práce 2019
V této práci prezentuji svá dvě vylepšení k nedávno zveřejněné metodě pro výpočet globálního osvětlení založené na ukládání iradiance v řídké množině. Mé první rozšíření umožňuje výpočet globálního osvětlení i pro dynamické objekty. Toto rozšíření podporuje velké množství stínovacích technik (normálové mapování, spekulární odrazy). Mé druhé rozšíření používá dynamické úrovně detailu pro globální osvětlení. Je schopno výrazně zvýšit výkon algoritmu bez velkých chyb ve vykreslených snímcích.