Konverzační rozhraní pro sekundární úkoly při řízení automobilu


Lukáš Chvátal Vedoucí práce: Zdeněk Míkovec Diplomová práce 2020
Tato práce se zabývá interakcí s palubním počítačem automobilu pomocí konverzačního rozhraní s ohledem na cílovou skupinu seniorů. Hlavním cílem této práce je analyzovat chování seniorů při plnění sekundárních úkolů pomocí konverzačního rozhraní při řízení a navrhnout toto rozhraní podle jejich potřeb. Tyto sekundární úkoly byly specifikovány v případech použití navigace a odesílání zpráv. Pro evaluaci navrženého low-fidelity prototypu konverzačního rozhraní byly provedeny dva experimenty v kvalitativní studii. Výsledkem byl finální návrh konverzačního rozhraní pro sekundární úlohy přizpůsobený starším řidičům a také poznatky ohledně jejich chování ve zkoumaných situacích.