Multimodální interakční zařízení pro sekundární úkoly za jízdy


Petr Jarušek Vedoucí práce: Zdeněk Míkovec Diplomová práce 2020
Tato práce se zaměřuje na multimodální interakci s infotainment systémem v autě, konkrétně kombinací konverzačního rozhraní s taktilní/haptickým ovládáním se zaměřením na starší řidiče. Hlavními cíli bylo zjistit, jestli fyzický ovladač dokáže usnadnit interakci s konverzačním asistentem v autě, zejména ve stresových situacích, a navrhnout ho. Návrh vznikl na základě analýzy chování starších řidičů při provádění sekundárních úkolů během řízení, jako je navigace nebo telefonování. Byly provedeny dvě iterace návrhu a kvalitativní studie k získání vhledu do potřeb a chování starších řidič a utvoření finálního prototypu ovladače.