Podpora pokročilejších rigovacích technik pro herní engine Unity3D


Jakub Tkáč Vedoucí práce: Radek Smetana Diplomová práce 2020
Tato práce se zabývá podporou pokročilejších rigovacích technik v herním engine Unity. Jedná se zejména o podporu technik, které jsou známé pod pojmy „twist joints“ a „interpolation joints“. V rámci této práce proto byly vytvoreny knihovny v programu Autodesk Maya a Unity, s jejichž pomocí bude možné tyto techniky vytvorit a poté prenést do Unity. Díky nim je možné dosáhnout v herním engine presnejších deformací, a tím zajistit pro diváka lepší zážitek. Soucástí práce je také porovnání výsledku na postavách bez pokrocilejších technik a s pokrocilejšími technikami.