Popis alternativních tras v multimodální dopravě pro nevidomé cestovatele


Victoria Usan Vedoucí práce: Jan Balata Diplomová práce 2020
Tato diplomová práce se zaměřuje na podporu nezávislého cestování pro nevidomé lidi. Přestože množství aplikace nabízí navigační funkce pro nevidomé uživatele, nejsou často dotazování, zda nabídnutá trasa je pro ně ta nejvhodnější. Hlavním cílem je vytvořit koncept přehledů tras, ze kterých mohou lidé získat informace o nadcházející cestě. Pro návrh řešení byly analyzovány literatura a existující aplikace. Byla vytvořena sada šablon pro poskytování informací na globální i místní úrovni. Během dvou testování bylo objeveno proveditelné vylepšení reprezentace tras. Rovněž byla nabídnuta možná rozšíření a doporučení, která vylepší budoucí koncept a samotný prototyp.