Implementace sledování cest v rozhraní vulkan


Matvii Bunin Vedoucí práce: Jiří Bittner Bakalářská práce 2021
Tato práce obsahuje přehled základních technik sledování paprsků spolu s popisem struktury Vulkan API a ukazuje jak za jejích pomoci vytvořit program pro sledování paprsků. Vztahující se implementace je postavena od základu a je zaměřena na jednoduchost.