Webový portál pro přípravu podkladů pro rozšířenou realitu


Michal Mráz Vedoucí práce: Jiří Bittner Bakalářská práce 2021
Předmětem této bakalářské práce je návrh a implementace webové aplikace pro vytváření podkladů pro rozšířenou realitu. Aplikace je vyvíjena za pomocí technologií Javascript, HTML a CSS. Pro zobrazování 3D scén používá technologii X3DOM. Práce sestává z analýzy požadavků, průzkumu podobných již existujících řešení, návrhu a porovnání řešení, implementace, ukázky aplikace, testování s uživateli a z popisu možných zlepšení, která z velké části vycházejí ze zpětné vazby uživatelů.