Vizuální simulace deště


Giang Chau Nguyenová Vedoucí práce: Jiří Bittner Diplomová práce 2021
Projekt této diplomové práce se zaměřuje na zvýšení vizuální rozmanitosti v dopravních simulátorech, a to simulací různých jevů deště, které lze vidět v reálném světě. Důkladný výzkum stávajících metod by měl pomoci při výběru dešťových efektů, které by mohly význačně změnit vzhled venkovních scén. Rešerše také porovnává vzhled deštivého počasí v několika závodních simulátorech, což je později využito při návrhu dešťové simulace. V práci je také popsáno jak jsou jednotlivé jevy implementovány v herním enginu Unity s využitím přídavného modulu OctaneRender k získání výstupů, které byly vykresleny metodou sledováním paprsků.
Cena děkana za vynikajici diplomovou práci