Emoční modul pro virtuálního hlasového asistenta


Marek Klement Vedoucí práce: Rudolf Talácko Diplomová práce 2022
Tato práce se zabývá návrhem emočního modulu pro hlasové asistenty na řešení problémů v domácnosti. Tento emoční modul zajišťuje adaptaci konverzace na prožívané emoce uživatele. Součástí výzkumu je analýza dostupných prostředků pro detekci emocí a následně se věnuje možnostem hlasových asistentů. V první části je implementován prototyp virtuálního hlasového asistenta pro údržbu a opravu praček. Hlavní část práce se věnuje návrhu emočního modulu pro hlasového asistenta na základě User-Centered Designu. Modul má za úkol analyzovat emoce uživatele a na základě toho přizpůsobit konverzaci. Tento modul je následně v rámci experimentu otestován společně s prototypem hlasového asistenta pro opravu a údržbu pračky na skupině seniorních participantů.