Webová aplikace pro vizualizaci tabulkových dat


Zuzana Štětinová Vedoucí práce: Ladislav Čmolík Diplomová práce 2022
Tato diplomová práce diskutuje návrh a realizaci aplikace určené k vizualizaci tabulkových dat ve webovém prostředí. Aplikace slouží k vizualizaci tabulkových dat uživatele s kvantitativními i nominálními atributami a umožňuje používat na jednu datovou sadu různé vizualizační techniky prostřednictvím propojených pohledů. Implementace se zaměřuje na rozšiřitelnost a upravitelnost pro budoucí přidání dalších vizualizačních technik či jiné úpravy.