Simulace herní umělé inteligence


Matěj Gargula Vedoucí práce: Jiří Bittner Bakalářská práce 2023
Téměř každá dnešní hra obsahuje nějaký druh simulace umělé inteligence. Jednou z nejpoužívanějších je simulace umělé inteligence nehráčských postav. Tyto simulace jsou o vytváření algoritmů, díky nimž mohou tyto postavy působit jako lidé nebo jako zvířata. Můj projekt se zaměřuje na zmapování možných způsobů používaných k simulaci rozhodovacího procesu nehráčských postav a na implementaci jedné z těchto technik k vytvoření systému rozhodování umělé inteligence v enginu Unity.