Iteraktivní instalace s podmořskými flokujícími zvířaty pro děti


Filip Ježowicz Vedoucí práce: Uršula Žákovská Bakalářská práce 2023
Hlavním cílem této práce je seznámit se s fenoménem flokování zvířat v přírodě a vytvoření interaktivní podvodní simulace pro děti za pomocí Datově orientované technologie (Dots) dostupné v herním enginu Unity. Dostupná řešení pro flokování zvířat, která jsou k dostání na Unity asset storu a Unreal Marketplace jsou taktéž prozkoumána. Upravená verze Reynoldsova Boids algoritmu je použita pro potřeby simulace a porovnání mezi řešením využívajícím objektově orientované programování (OOP) a Entity Component System (ECS) alternativu, která značně zvyšuje výkon simulace, je taktéž součástí této práce. Za účelem interakce byla použita Interaktivní stěna vyvíjena na Českém Vysokém Učení Technickém v Praze. Simulace byla otestavána na skupině, která se skládala z dětí i dospělých. Na základě porovnání flokovacího algoritmu za použití technologie ECS s OOP přistupem jsem došel k závěru, že použitím ECS přistupu lze dosáhnout značného zvýšení ve výkonu a zároveň ECS alternativa otevírá nové možnosti pro simulace v reálném čase.
Cena děkana za vynikajici bakalářskou práci