Knihovna pro procedurální generování dlaždic v počítačových hrách


Rudolf Líbal Vedoucí práce: Tomáš Havlík Bakalářská práce 2023
Cílem této bakalářské práce je prozkoumat možný vývoj generování tzv. dlaždicových systémů v reálném čase. Implementace generátoru na základě návaznosti hranic kachlíků slouží jako podklad k průzkumu možností generace dlaždicových systémů. Referenční implementace zahrnuje širokou škálu funkcí, včetně poolování objektů, generování terénu, vícevrstvého obsahu, manuálního nastavování stavu a pathfindingu. Analýzou výkonnosti různých aplikací této implementace poskytuje tato práce poznatky o možnostech a omezeních generace takovýchto systémů v reálném čase.