Využití herního enginu pro vytváření a sdílení poznámek


Ivan Oryshchenko Vedoucí práce: Jiří Bittner Bakalářská práce 2023
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vývojem aplikace pro psaní poznámek, která kombinuje efektivní techniky výuky, gamifikuje proces studia a umožňuje uživatelům volně prozkoumávat poznámky ostatních. Shrnuji zde výzkumy, které stojí za efektivními studijními technikami, analyzuji návrhová rozhodnutí různých aplikací pro psaní poznámek, představuji technické nástroje použité k vytvoření projektu a vysvětluji architekturu a logiku kódu. Poté aplikaci testuji na skutečných uživatelích, sbírám zpětnou vazbu a na jejím základě provádím změny. Na závěr nastíním průběh budoucího vývoje projektu.