Knihovna a čtení knih ve VR


Veronika Shirochenkova Vedoucí práce: Uršula Žákovská Bakalářská práce 2023
Tento projekt se zabývá analýzou a vývojem aplikace v Unity pro čtení knih ve virtuální realitě. Cílem projektu je vytvořit aplikaci, která bude mít všechny funkce elektronické knihy a zároveň přinese nové funkce, které jsou specifické pro virtuální realitu a nejsou možné pro běžné typy knih. Tento dokument popisuje teoretickou část vývoje VR aplikace i implementaci hlavních funkcí. Popisuje také výsledky testování hotové VR aplikace a další směry jejího vývoje.