Knihovna materiálů v unity


Fedor Timushev Vedoucí práce: Jiří Bittner Bakalářská práce 2023
Tento projekt se zabýval a popsal problematiku modelování vzhledu materiálů s důrazem na fyzikálně založené modely. Dotýká se také témat tvorby materiálů pomocí shader grafů, pomocí nichž byly vytvořeny specializované dynamicky se měnící materiály využívající široké možností shader grafu. Pomocí nástroje shader graph byla vytvořena ukázka často používaných materiálů i unikátních stylů, inspirovaných různými videohrami. Práce se zaměřila na kvalitní modelování detailů pomocí detailních textur, šumových prvků, normálových map, výšek atd. Závěrečnou ukázkou je testovací scéna, kde lze materiály z ukázkového alba snadno vyměňovat a každý materiál má své vlastní parametry, které ovlivňují zobrazení materiálu v reálném čase a uživatel k nim má kdykoli přístup.