3D logická hra


Sára Veselá Vedoucí práce: Ladislav Čmolík Bakalářská práce 2023
Tato práce se zabývá analýzou herních principů 3D logických počítačových her. Zejména logických her, které mění herní prostředí. Na základě této analýzy byla navržena 3D logická hra z pohledu první osoby a její design a popis implementace je obsažen v této práci. Pro hru byly vytvořeny modulární komponenty, modely a jejich materiály pro implementování výsledné hry v Unity. Hra obsahuje originální návrh logických hádanek, které byly následně ve hře kvalitativně otestovány s šesti hráči.