Obecné výpočty na GPU bližší informace o studiu na katedře

Obecné výpočty na GPU

Detaily předmětu

Vyučující Jaroslav Sloup
Rozsah výuky 1 + 2
Kredity 4
Semestr Z
Zakončení Kz
Web https://cent.felk.cvut.cz/courses/GPU/
Rozvrhy a4m39gpu, b4m39gpu

Anotace

Cílem předmětu je seznámení studentů se základními principy obecných výpočtů na grafických procesorech (GPGPU) a získání praktických zkušeností s návrhem a implementací aplikací využívajících pro urychlení výpočtů GPU. Výklad zahrnuje seznámení s architekturou současných grafických procesorů a jejími omezeními, základní koncepty paralelního programovaní GPU, jakyky pro programování GPU, technologii CUDA a metody optimalizace kódu. Cvičení jsou zaměřena na řešení typových úloh a semestrálních projektů. Důraz je kladen na získání praktických zkušeností s konkrétní technologií - CUDA.

Přednášky

 • 1.

  Úvod do počítání na GPU (architektury, jazyky, GPU versus CPU).

 • 2.

  Vicevláknové programování.

 • 3.

  Popis architektury nVidia CUDA a základy jejího programování (Compute Unified Device Architecture).

 • 4.

  Práce s vlákny a přístup do paměti (CUDA).

 • 5.

  Metody optimalizace kódu (CUDA).

 • 6.

  Ukázky návrhu a implementace aplikací v prostředí CUDA.

 • 7.

  Ostatní jazyky pro GPGPU I - OpenCL (Open Computing Language).

 • 8.

  Ostatní jazyky pro GPGPU II - GLSL (OpenGL Shading Language).

Cvičení

 • 1.

  Úvod - požadavky, bodové hodnocení. Programování pomoci SSE instrukcí.

 • 2.

  Ukázky konkrétních příkladů vicevláknových aplikací.

 • 3.

  CUDA - překlad programu, ladění, jednoduché příklady. Zadání projektu.

 • 4.

  CUDA - řešení jednoduché úlohy I (doplňování kódu do předpřipravené kostry aplikace).

 • 5.

  CUDA - řešení jednoduché úlohy II (doplňování kódu do předpřipravené kostry aplikace).

 • 6.

  Samostatná práce na projektu - konzultace I.

 • 7.

  Samostatná práce na projektu - konzultace I.

 • 8.

  Průběžná kontrola první části projektu.

 • 9.

  OpenCL - překlad programu, ladění, jednoduché příklady.

 • 10.

  OpenCL - řešení jednoduché úlohy (doplňování kódu do předpřipravené kostry aplikace).

 • 11.

  Samostatná práce na projektu - konzultace II.

 • 12.

  Samostatná práce na projektu - konzultace II.

 • 13.

  Odezvdáváni projektu + dokumentace.

 • 14.

  Zápočty.

Literatura & zdroje

 • 1.

  David B. Kirk, Wen-mei W. Hwu: Programming Massively Parallel Processors: A Hands-on Approach. Morgan Kaufmann, 1st edition, 2010, ISBN-13: 978-0123814722

 • 2.

  Jason Sanders, Edward Kandrot: CUDA by Example: An Introduction to General-Purpose GPU Programming. Addison-Wesley Professional, 1st edition, 2010, ISBN-13: 978-0131387683

 • 3.

  Ryoji Tsuchiyama, Takashi Nakamura, Takuro Iizuka, Akihiro Asahara, Satoshi Miki: The OpenCL Programming Book. Fixstars Corporation, 2010