Multimédia a počítačová animace bližší informace o studiu na katedře

Multimédia a počítačová animace

Detaily předmětu

Vyučující Roman Berka
Rozsah výuky 2 + 2
Kredity 6
Semestr Z
Zakončení Z + Zk
Web http://vyuka.iim.cz/a4m39mma:a4m39mma
Rozvrh B4M39MMA

Anotace

Předmět je zaměřen na výklad metod používaných v oblasti počítačové animace. Studenti získají přehled o algoritmech a metodách reprezentace typických problémů v oblasti počítačové animace (inverzní kinematika, animace lidské postavy, dynamika aj.) Část předmětu je též zaměřena na principy kreativních postupů při vytváření zvuku jako součásti audio-vizuálních projektů. V předmětu zazní i několik přednášek popisujících vybrané problémy z oblasti technologií pro filmovou produkci (MOCAP, Stereoskopie, trikové postupy).

Přednášky

 • 1.

  Seznámení s předmětem, Produkční řetězec a techniky kompozice videa

 • 2.

  Systémy pro zachytávání pohybu MOCAP

 • 3.

  Inverzní kinematika

 • 4.

  Dynamika, částicové systémy

 • 5.

  Fluidní dynamika v počítačové animaci

 • 6.

  Modelování a animace lidské tváře

 • 7.

  Modelování šatů

 • 8.

  Animace davu

 • 9.

  Prostředky pro popis scény a pohybu, prostředí pro animaci a interakci. Archivace multimediálního obsahu

 • 10.

  Fyzikální základy akustiky

 • 11.

  Principy zpracování zvukového signálu

 • 12.

  Tvorba a editace elektronické hudby

 • 13.

  Technologie osvětlování

 • 14.

  Stereoskopické zobrazování

Cvičení

 • 1.

  Seznámení s tématy projektů a jejich zadání

 • 2.

  Konzultace k zadání projektu

 • 3.

  Práce na projektu

 • 4.

  Konzultace a kontrola průběhu práce č. 1

 • 5.

  Práce na projektu

 • 6.

  Konzultace a kontrola průběhu práce č. 2

 • 7.

  Práce na projektu

 • 8.

  Konzultace a kontrola průběhu práce č. 3

 • 9.

  Práce na projektu

 • 10.

  Konzultace a kontrola průběhu práce č. 4

 • 11.

  Práce na projektu

 • 12.

  Konzultace a kontrola průběhu práce č. 5

 • 13.

  Odevzdání projektu

 • 14.

  Zápočet

Literatura & zdroje

 • 1.

  Blinn, J. Jim Blinn Corner Dirty Pixels. Morgan Kaufmann, 1998.

 • 2.

  Taylor, J. DVD Demystified. McGraw-Hill Professional, 2000.

 • 3.

  Watt, A., Watt, M. Advanced Animation and Rendering Techniques. Addison-Wesley Professional, 1992.

 • 4.

  Lectures on Physics. http://www.feynmanlectures.info

 • 5.

  Weil, J. The Synthesis of Cloth Objects Proceedings of the Siggraph 1986, volume 20(4), pages 49-53

 • 6.

  Reddy, M. Perceptually Modulated Level of Detail for Virtual Environments, PhD thesis, University of Edinburgh, 1997.