Multimédia a počítačová animace bližší informace o studiu na katedře

Multimédia a počítačová animace

Detaily předmětu

Vyučující Roman Berka
Rozsah výuky 2 + 2
Kredity 6
Semestr Z
Zakončení Z + Zk
Web http://vyuka.iim.cz/a4m39mma:a4m39mma
Rozvrhy a4m39mma, b4m39mma

Anotace

Předmět je zaměřen na výklad metod používaných v oblasti počítačové animace. Studenti získají přehled současných problémů v oblasti počítačové animace. Porozumí jak rastrové animaci (převážně zpracování video sekvencí), tak i vektorové animaci a principům a algoritmům pro modelování pohybu a řízení vektorově reprezentovaných animovaných objektů.

Přednášky

 • 1.

  Seznámení s předmětem, datové formáty

 • 2.

  Editace videa a základní techniky střihu

 • 3.

  Technologie a standardy pro DVD

 • 4.

  Stereoskopie

 • 5.

  Zvuk

 • 6.

  Syntéza a zpracování zvuku I

 • 7.

  Syntéza a zpracování zvuku II

 • 8.

  Vektorová animace, inverzní kinematika

 • 9.

  Systémy pro zachytávání pohybu MOCAP

 • 10.

  Dynamika, částicové systémy

 • 11.

  Modelování šatů

 • 12.

  Modelování a animace lidské tváře

 • 13.

  Často užívané algoritmy pro počítačovou animaci

Cvičení

 • 1.

  Seznámení s tématy projektů a jejich zadání

 • 2.

  Konzultace k zadání projektu

 • 3.

  Práce na projektu

 • 4.

  Konzultace a kontrola průběhu práce č. 1

 • 5.

  Práce na projektu

 • 6.

  Konzultace a kontrola průběhu práce č. 2

 • 7.

  Práce na projektu

 • 8.

  Konzultace a kontrola průběhu práce č. 3

 • 9.

  Práce na projektu

 • 10.

  Konzultace a kontrola průběhu práce č. 4

 • 11.

  Práce na projektu

 • 12.

  Konzultace a kontrola průběhu práce č. 5

 • 13.

  Odevzdání projektu

 • 14.

  Zápočet

Literatura & zdroje

 • 1.

  Blinn, J. Jim Blinn Corner Dirty Pixels. Morgan Kaufmann, 1998.

 • 2.

  Taylor, J. DVD Demystified. McGraw-Hill Professional, 2000.

 • 3.

  Watt, A., Watt, M. Advanced Animation and Rendering Techniques. Addison-Wesley Professional, 1992.

 • 4.

  Lectures on Physics. http://www.feynmanlectures.info

 • 5.

  Weil, J. The Synthesis of Cloth Objects Proceedings of the Siggraph 1986, volume 20(4), pages 49-53

 • 6.

  Reddy, M. Perceptually Modulated Level of Detail for Virtual Environments, PhD thesis, University of Edinburgh, 1997.