3D modelování a virtuální realita bližší informace o studiu na katedře

3D modelování a virtuální realita

Detaily předmětu

Vyučující Jiří Žára
Rozsah výuky 2 + 2
Kredity 6
Semestr Z
Zakončení Z + Zk
Web http://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/a7b39mvr
Rozvrhy a7b39mvr, b0b39mvr

Anotace

Předmět obsahuje přehled systémů pro virtuální realitu (VR) a úplný výklad jazyka VRML. Jsou prezentovány metody konstruování různých virtuálních světů - statických, dynamických, interaktivních. Důraz je kladen na návrh a tvorbu interaktivního virtuálního prostředí efektivního jak z hlediska rychlosti zobrazování, tak využití multimediálních datových souborů. Programování JavaScriptu pro VR. Rozšířená realita (AR), distribuovaná víceuživatelská VR, technické prostředky pro VR, specifikace X3D, další vývoj virtuální reality.

Přednášky

 • 1.

  Systémy pro virtuální realitu

 • 2.

  Základy jazyka VRML, datové typy, prohlížeče a editory

 • 3.

  Tvorba statické scény

 • 4.

  Techniky pro efektivní modelování a zobrazování

 • 5.

  Interaktivní techniky

 • 6.

  Dynamické objekty, animace

 • 7.

  Skripty s využitím jazyka JavaScript

 • 8.

  Specifikace X3D

 • 9.

  Technické prostředky pro virtuální realitu

 • 10.

  Víceuživatelská distribuovaná virtuální realita

 • 11.

  Další systémy virtuální reality

 • 12.

  Rozšířená realita

 • 13.

  Modelování rozsáhlých městských celků ve virtuální realitě, GeoVRML

 • 14.

  Aplikace virtuální reality

Cvičení

 • 1.

  Seznámení s potřebným SW a HW

 • 2.

  Vytvoření trojčlenných pracovních skupin

 • 3.

  Návrh základních WWW stránek

 • 4.

  Úloha A: Statický virtuální svět

 • 5.

  Samostatná práce na úloze A

 • 6.

  Úloha B: Dynamický virtuální svět

 • 7.

  Samostatná práce na úloze B

 • 8.

  Úloha C: Interaktivní virtuální svět

 • 9.

  Samostatná práce na úloze C

 • 10.

  Úloha D: Pokročilé techniky VR pomocí JavaScriptu

 • 11.

  Samostatná práce na úloze D

 • 12.

  Testování a předvádění úlohy D

 • 13.

  Zápočet

Literatura & zdroje

 • 1.

  Žára, J., VRML 97 - Laskavý průvodce virtuálními světy. Computer Press, Brno, 1999. ISBN: 80-7226-143-6.

 • 2.

  Žára, J., Jazyky pro popis virtuální reality. Skripta ČVUT, Praha, 2000.

 • 3.

  Hartman, J., Wernecke, J., The VRML 2.0 Handbook. Addison-Wesley, 1996, ISBN: 0-201-47944-3.