Programování grafiky bližší informace o studiu na katedře

Programování grafiky

Detaily předmětu

Vyučující Petr Felkel
Rozsah výuky 2 + 2
Kredity 6
Semestr L
Zakončení Z + Zk
Web https://cent.felk.cvut.cz/courses/PGR/
Rozvrhy b0b39pgr, bi-pgr.1

Anotace

Studenti se seznámí s architekturou moderních grafických karet a naprogramují jednoduchou interaktivní 3D grafickou aplikaci s využitím rasterizace. Naučí navrhnout a vytvořit prostorovou scénu, přidat textury imitující geometrické detaily a materiály (např. povrch stěny, dřevo, oblohu) a nastavit osvětlení. Zároveň se naučí základním pojmům a principům používaným v počítačové grafice, jako jsou např. zobrazovací řetězec (postup zobrazování scény), geometrické transformace, osvětlovací model. Získají tedy znalosti, které jim usnadní orientaci v oblasti počítačové grafiky a stanou se slušnými základy nezbytnými pro profesionální růst, například při programování grafických karet (GPU) a animací. Cvičení probíhá v počítačové laboratoři. Důraz je kladen na získání praktických zkušeností s konkrétní knihovnou (OpenGL).

Přednášky

 • 1.

  Úvod. Rasterizační zobrazovací řetězec. Knihovna OpenGL. Základy programování shaderů I - program

 • 2.

  Základy programování shaderů II - data. Knihovna GLUT

 • 3.

  Transformace I (model, view)

 • 4.

  Transformace II (graf scény, projekce, viewport, gimbal lock a trackball)

 • 5.

  Výpočet osvětlení ve vrcholech a ve fragmentech (implementace Phongova osvětlovacího modelu)

 • 6.

  Textury (zobrazování, filtrování, mip-mapping, mapa prostředí)

 • 7.

  Fixní části zobrazovacího řetězce. Operace s fragmenty a obrazová paměť. Vstupní operace (výběr)

 • 8.

  Míchání barev, antialiasing a mlha

 • 9.

  Křivky I (formy zápisu křivek, interpolace a aproximace, Fergusson, Bézier, Coons)

 • 10.

  Křivky II (uniformní, neuniformní a neuniformní racionální B-spline)

 • 11.

  Kvaterniony a interpolace rotací

 • 12.

  Další rozhraní pro programování grafiky (OpenGL ES, WebGL, D3D, ...)

 • 13.

  Metody zobrazování a osvětlování

 • 14.

  Rezerva

Cvičení

 • 1.

  Úvod, semestrální projekty, překlad úloh, ukázky hotových prací

 • 2.

  Základy programování shaderů. Výběr zadání samostatného projektu

 • 3.

  Struktura programu (GLUT) a buffery (VBO a VAO)

 • 4.

  Grafické elementy

 • 5.

  Transformace

 • 6.

  Stínování, světla a materiály

 • 7.

  Řešení samostatné úlohy - konzultace před první kontrolou

 • 8.

  Kontrola semestrálních projektů

 • 9.

  Textury

 • 10.

  Křivky

 • 11.

  Selekce a interakce

 • 12.

  Řešení samostatné úlohy - konzultace před odevzdáním

 • 13.

  Odevzdání semestrálních projektů

 • 14.

  Rychlá prezentace + volba nejlepších

Literatura & zdroje

 • 1.

  Žára, J., Beneš, B. Sochor, J., Felkel, P: Moderní počítačová grafika - kompletní průvodce metodami 2D a 3D grafiky, Computer Press, Brno, 2004.

 • 2.

  Gortler S.: Foundations of 3D Computer Graphics, The MIT Press, 2012.

 • 3.

  Wolf D.: OpenGL 4.0 Shading Language Cookbook, Packt Publishing Ltd., Birmingham, 2011.

 • 4.

  Dave Shreiner, Graham Sellers, John Kessennich, Bill Licea-Kane: OpenGL Programming Guide: The Official Guide to Learning OpenGL, Versions 4.2 (8th Edition), 2012/2013.

 • 5.

  Angel, E.: Interactive Computer Graphics, A top-down approach With OpenGL, Addison-Wesley, 1997.