Programování grafiky bližší informace o studiu na katedře

Programování grafiky

Detaily předmětu

Vyučující Petr Felkel
Rozsah výuky 2 + 2
Kredity 6
Semestr L
Zakončení Z + Zk
Web https://cent.felk.cvut.cz/courses/PGR/
Rozvrhy a7b39pgr, b0b39pgr, bi-pgr, bi-pgr.1

Anotace

K vykreslování věrných obrázků trojrozměrných scén se používají grafické knihovny. Cílem předmětu je seznámit studenty s aplikačním grafickým rozhraním pro 3D grafiku a naučit je programovat jednoduché interaktivní grafické aplikace. Výklad pokrývá základní principy počítačové grafiky (zobrazovací řetězec, souřadnicové systémy a transformace, osvětlování, práci s texturami, pohyb kamery, interakci) i pokročilé modelovací a osvětlovací techniky. Cvičení jsou zaměřena na řešení typových úloh a semestrálních projektů. Důraz je kladen na získání praktických zkušeností s konkrétní grafickou knihovnou - OpenGL.

Přednášky

 • 1.

  Grafická rozhraní a jejich standardizace, knihovny OpenGL a GLUT.

 • 2.

  Grafické elementy a jejich atributy.

 • 3.

  Euklidovský prostor, souřadnicové systémy a transformace.

 • 4.

  Struktura scény a její reprezentace, display listy.

 • 5.

  Barva a světlo v počítačové grafice.

 • 6.

  Textury, mapování a filtrování textur.

 • 7.

  Vstupní operace a jejich implementace.

 • 8.

  Zobrazovací řetězec, videopaměť a operace s fragmenty.

 • 9.

  Míchání obrazů, průhlednost, antialiasing a efekt mlhy.

 • 10.

  Modelování křivek a ploch I.

 • 11.

  Modelování křivek a ploch II.

 • 12.

  Geometrické modelování.

 • 13.

  Zobrazování vědecko-technických dat.

Cvičení

 • 1.

  Úvod, semestrální projekt, překlad úloh, ukázky hotových projektů.

 • 2.

  Knihovna GLUT. Výběr zadání samostatného semestrálního projektu.

 • 3.

  Grafické elementy OpenGL - řešení úloh.

 • 4.

  Transformace v OpenGL - řešení úloh.

 • 5.

  Světla a materiály v OpenGL - řešení úloh.

 • 6.

  Graf scény a display listy - řešení úloh.

 • 7.

  Konzultace, samostatná práce na projektu doma (posouvá se dle odpadajícího týdne)

 • 8.

  Konzultace, samostatná práce na projektu.

 • 9.

  Kontrola vybraných částí projektu.

 • 10.

  Textury v OpenGL - řešení úloh.

 • 11.

  Křivky a plochy, selekce - řešení úloh.

 • 12.

  Odevzdání semestrálních projektů.

 • 13.

  Rychlá prezentace a volba nejlepších projektů. Zápočet.

Literatura & zdroje

 • 1.

  Žára, J., Beneš, B. Sochor, J., Felkel, P: Moderní počítačová grafika - kompletní průvodce metodami 2D a 3D grafiky, Computer Press, Brno, 2004.

 • 2.

  Shreiner, D., Woo, M., Neider, J., Davis, T.: OpenGL. Průvodce programátora, Computer Press, Brno, 2006 (český překlad Redbooku 2.0 - verze 1.1 existuje volně v pdf)

 • 3.

  Hudec, B., Felkel, P : Základy počítačové grafiky, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2007.