Ing. Petr Felkel Ph.D.

Ing. Petr Felkel Ph.D.


Zástupce vedoucího pro výuku

Publikace

Singlet Fission Rate: Optimized Packing of a Molecular Pair. Ethylene as a Model

Alexandr Zaykov Petr Felkel Eric A. Buchanan Milena Jovanovic Remco W. A. Havenith R. K. Kathir Ria Broer Zdenk Havlas Josef Michl
Journal of the American Chemical Society 141(44):17729-17743, 2019

Závěrečné práce

Pokročilé tutoriály v I3T

Adam Loucký Bakalářská práce 2023
Práce se zabývá vývojem nových výukových lekcí pro program I3T (Interactive Tool for Teaching Transformations). Program obsahuje úvodní sadu lekcí, která učí základy ovládání a transformací. Nové lekce...

Automatické rozmisťování propojených modulů v nástroji I3T

Marek Nechanský Bakalářská práce 2019
Důležitou roli pži pochopení grafu hraje jeho grafická reprezentace. Vykreslení grafu by mělo být závislé na typu grafu. Hodně specifický typ grafu je pužíván v programu nazvaném Interactive Tool for...

Řídící software CNC Stroje

Filip Měšťánek Diplomová práce 2017
Tato diplomová práce popisuje cyklus vývoje řídícího systému pro CNC řezací stroje. Práce se zabývá všemi fázemi vývoje systému od analýzy stávajících řídících systémů a identifikací jejich nedostatků,...

Systém na výuku transformací

Michal Folta Diplomová práce 2016
Geometrické transformace jsou v počítačové grafice velmi důležité. Pro řadu lidí je však velkým problémem jim porozumět, což dokládá i velké množství tištěných publikací a tutoriálů na toto téma. Většina...

Komponentový přístup při tvorbě objektů herní knihovny

Martin Štýs Diplomová práce 2014
Při tvorbě počítačových her je nutné reprezentovat mnoho objektů a jejich chování. Nejčastějším způsobem je reprezentace pomocí hierarchie tříd. Ta má ale řadu nevýhod, např. obtížnou modifikaci hierarchické...

Internetová stránka pro porovnávání extenzí

Jan Fiala Bakalářská práce 2011
Tato práce se zabývá vytvořením webových stránek pro zjišťování informací o extenzích OpenGL. Stránky mají obsahovat aktuální seznam všech známých extenzí, jejich specifikace a další obsah, který budou...

Programy pro výuku dětí s poruchou zraku

Kateřina Štromerová Bakalářská práce 2011
Grafické podklady pro některé metody terapie zrakově postižených dětí existují v současné době pouze v papírové podobě. Cílem této práce byla digitalizace těchto podkladů a vytvoření elektronické verze...

Optimalizace pořadí kroků při opravách povrchových mřížek

Petr Marek Bakalářská práce 2010
Tato práce se zabývá analýzou dopadů výskytu jednotlivých chyb povrchových mřížek 3D objektů na detekční a opravné algoritmy ostatních typů chyb, které se na povrchové mřížce mohou vyskytovat. Zkoumá...

Podpora výuky OpenGL

Martin Vaňko Diplomová práce 2010
Príkladov aplikácií OpenGL je na internete mnoho. Nájsť dobre spracované programy je obtiažne. Študenti začínajúci s OpenGL majú nedostatok prehľadných, a cielene vypracovaných príkladov. Preto som vytvoril...

Framework pro tvorbu RPG her

Jan Beneš Diplomová práce 2010
Práce se zabývá návrhem a realizací specifického frameworku/GCS (Game Creation System), zamereného na žánr RPG her. Duraz je kladen na otevrenost a možnost vytváret široké spektrum rozdílných her. V textu...

Systém pro generování zkouškových testů

Markéta Boháčová Bakalářská práce 2009
Tato bakalářská práce se zabývá dostupnými nástroji pro testování studentů a jejich vlastnostmi. Na základě ukázkových testů tyto nástroje hodnotí, analyzuje jejich možnosti, využití a funkcionalitu....