Framework pro tvorbu RPG her


Jan Beneš Vedoucí práce: Petr Felkel Diplomová práce 2010
Práce se zabývá návrhem a realizací specifického frameworku/GCS (Game Creation System), zamereného na žánr RPG her. Duraz je kladen na otevrenost a možnost vytváret široké spektrum rozdílných her. V textu je popsán návrh systému jako celku, vcetne formátu používaných konfiguracních a datových souboru, a dále návrh a implementace jeho dvou hlavních cástí. První je herní engine, zahrnující funkcionalitu zpracovávající události v herním svete, chování neprátel, grafické rozhraní a predevším RPG systém, realizovaný jako modul s rozsáhlými možnostmi nastavení pravidel pro vývoj postav. Druhou cástí je uživatelské rozhraní pro autory her.