Pokročilé tutoriály v I3T


Adam Loucký Vedoucí práce: Petr Felkel Bakalářská práce 2023
Práce se zabývá vývojem nových výukových lekcí pro program I3T (Interactive Tool for Teaching Transformations). Program obsahuje úvodní sadu lekcí, která učí základy ovládání a transformací. Nové lekce mají za úkol naučit pokročilé uživatele ovládat složitější funkce programu a procvičit jejich znalosti transformací. Během práce byly zkoumány grafické a výukové postupy, které jsou využívány v podobných programech. Dále probíhaly uživatelské testy, pomocí kterých byly pozorovány nedostatky ve výukových lekcích a rozhraní programu. Výstupem práce je pět nových výukových lekcí. Dvě z lekcí slouží k procvičení znalostí, jedna vyučuje práci s kamerou a zbylé dvě doplňují informace, které v programu kvůli chybějícímu manuálu nejsou. Jedna z procvičovacích lekcí byla dále testována a pro program byl proveden SUS test, který změřil spokojenost uživatelů s programem jako nadprůměrnou.