Systém na výuku transformací


Michal Folta Vedoucí práce: Petr Felkel Diplomová práce 2016
Geometrické transformace jsou v počítačové grafice velmi důležité. Pro řadu lidí je však velkým problémem jim porozumět, což dokládá i velké množství tištěných publikací a tutoriálů na toto téma. Většina z nich trpí společným nedostatkem, a to žádným nebo jen nízkým stupněm interaktivity. Proto byla v rámci tohoto projektu vytvořena výuková aplikace obsahující interaktivní rozhraní založené na principu propojovatelných komponent, které umožňuje studovat transformace a jejich hierarchie názorným způsobem. Aplikace je využitelná jako demonstrační nástroj na přednáškách, pro vytváření úloh na cvičení a hlavně pro samostatné studium. Aplikace odstraňuje nedostatky existujících výukových aplikací, které jsou jen úzce specializované na jeden typ transformací, jsou zastaralé nebo popisují problém pouze ve dvou dimenzích.