Komponentový přístup při tvorbě objektů herní knihovny


Martin Štýs Vedoucí práce: Petr Felkel Diplomová práce 2014
Při tvorbě počítačových her je nutné reprezentovat mnoho objektů a jejich chování. Nejčastějším způsobem je reprezentace pomocí hierarchie tříd. Ta má ale řadu nevýhod, např. obtížnou modifikaci hierarchické struktury, či nemožnost opětovného použití vytvořeného kódu. Práce se zabývá moderním způsobem reprezentace herních objektů pomocí komponent, který zcela nahrazuje hierarchii tříd a odstraňuje problémy, kterými hierarchie trpí. Používání komponent je uživatelsky velmi pohodlné. Po pečlivé analýze byl sestaven návrh robustního systému pro správu herních objektů, který využívá dělení kódu na komponenty a systémy entit. Navržený systém byl implementován ve formě knihovny tříd. Kvalita a použitelnost návrhu byla ověřena specializací knihovny pro 2D hry a implementací dvou her. Text práce je použitelný jako shrnující úvod do problematiky reprezentace objektů virtuálního světa. Práce prokázala výhody a silné stránky návrhu pomocí komponent. Implementovaná knihovna je použitelná pro pohodlné vytváření nových her, což bylo předvedeno na implementací dvou her, při které byla prokázána pohodlná práce s komponentami a možnost opakovaného použití vytvořeného kódu. Také bylo předvedeno, že knihovna umožňuje práci s komponentami s konstantní složitostí, a je tedy velmi vhodná pro aplikace v reálném čase.