Internetová stránka pro porovnávání extenzí


Jan Fiala Vedoucí práce: Petr Felkel Bakalářská práce 2011
Tato práce se zabývá vytvořením webových stránek pro zjišťování informací o extenzích OpenGL. Stránky mají obsahovat aktuální seznam všech známých extenzí, jejich specifikace a další obsah, který budou vytvářet uživatelé. Ti budou moci ke každé extenzi přidávat ukázky kódu, nahrávat soubory spustitelných aplikací, které extenzi testují, a vést o nich diskuse.