Optimalizace pořadí kroků při opravách povrchových mřížek


Petr Marek Vedoucí práce: Petr Felkel Bakalářská práce 2010
Tato práce se zabývá analýzou dopadů výskytu jednotlivých chyb povrchových mřížek 3D objektů na detekční a opravné algoritmy ostatních typů chyb, které se na povrchové mřížce mohou vyskytovat. Zkoumá jejich vzájemné ovlivňování, maskování, a vytváření nových chyb jako vedlejšího efektu některých opravných algoritmů. Nakonec shrnuje získané poznatky o vzájemných vlivech do optimálního pořadí kroků oprav povrchových mřížek 3D objektů.