Automatické rozmisťování propojených modulů v nástroji I3T


Marek Nechanský Vedoucí práce: Petr Felkel Bakalářská práce 2019
Důležitou roli pži pochopení grafu hraje jeho grafická reprezentace. Vykreslení grafu by mělo být závislé na typu grafu. Hodně specifický typ grafu je pužíván v programu nazvaném Interactive Tool for Teaching Transformations. Tento program je používaný k výuce transformací a uživatel by měl jednoznačně z vykresleného grafu poznat, co graf reprezentuje. Existuje spousta technik na vykreslování grafů, ale pouze typ rozmisťování zvaný Sugiyama-style graph drawing je vhodný pro tento typ grafu. Tato technika je hodně obecná a implementace může být navržena speciálně pro grafy v tomto výukovém programu.