Systém pro generování zkouškových testů


Markéta Boháčová Vedoucí práce: Petr Felkel Bakalářská práce 2009
Tato bakalářská práce se zabývá dostupnými nástroji pro testování studentů a jejich vlastnostmi. Na základě ukázkových testů tyto nástroje hodnotí, analyzuje jejich možnosti, využití a funkcionalitu. Po jejich srovnání se vstupními požadavky vybere cílový systém. Vybraný systém popíše detailněji a na ukázkové sadě otázek vyhodnotí jeho použitelnost, klady i zápory.