Podpora výuky OpenGL


Martin Vaňko Vedoucí práce: Petr Felkel Diplomová práce 2010
Príkladov aplikácií OpenGL je na internete mnoho. Nájsť dobre spracované programy je obtiažne. Študenti začínajúci s OpenGL majú nedostatok prehľadných, a cielene vypracovaných príkladov. Preto som vytvoril sadu aplikácií s dôrazom na jednotnosť a prehľadnosť. Tým sa docielila pomoc hlavne začiatočníkom. Príklady sú zamerané na fixnú aj programovateľnú pipeline. K vytvoreniu boli použité menej známe, ale nové frameworky. Vznikli tak programy, ktoré sú použiteľné s novodobým OpenGL. Architektúra aplikácií umožňuje ich rozšírenie do rozsiahlejších projektov. Zabezpečuje totiž operácie ako načítavanie textúr, či 3D modelov.